MERSIN SPREMAN ZA ORGANIZACIJU MEDITERANSKIH IGARA

Ministar sporta i omladine Suat Kilič je izjavio, da će Mediteranske igre koje će se u junu mesecu održati u Turskom gradu Mersinu, okupiti preko 6000. sportista iz 24. mediteranske zemlje.

Mersin spreman za organizaciju Mediteranskih igara
Posted 15.05.2013 08:43:06 UTC
Updated 15.05.2013 08:43:06 UTC

Ministar sporta i omladine Suat Kilič je izjavio, da će Mediteranske igre koje će se u junu mesecu održati u Turskom gradu Mersinu, okupiti preko 6000. sportista iz 24. mediteranske zemlje.

Kilić je obišao objekte koji su urađeni za ovu veliku sportsku manifestaciju.

Kilić je izjavio, da će ova organizacija biti okupljanje i veliko slavlje nacija.

Ministar sporta je istakao, da je u Mersinu izgrađen sportski centar koji će se koristiti za treninge talenata, koji će predstavljati Tursku na budućim olimpijskim igrama,i dodao, da će mediteranske igre biti proba pred olimpijadu.

Kilić je na kraju istakao, da će broj sportista u Mersinu biti za 50. procenata veći od učesnika na prethodnim igrama koje su bile održane u Peskari , i da će gledano s tog aspekta, biti mjesto slavlja i veselja velikog broja nacija.